Etterisolering med trefiber isolasjon

– reduser varmetapet

Boliger bygget fra 1960 og til i dag har varierende mengde isolasjon basert på datidens byggeforskrift. Boliger som er bygget før år 2000 vil ha stor effekt av etterisolering med tanke på å redusere varmetap. I all hovedsak skjer de store varmetapene via loft/yttertak, og blåseisolering av loftet vil ha stor effekt på varmetapet. I tillegg er tiltak som utvendig og innvendig utlekting og isolering av yttervegger stor effekt, og gjøres ofte i sammenheng med nødvendig vedlikehold/oppgradering av innvendig eller utvendig overflate/kledning.

Etterisolering med trefiber isolasjon

– reduser varmetapet

Boliger bygget fra 1960 og til i dag har varierende mengde isolasjon basert på datidens byggeforskrift. Boliger som er bygget før år 2000 vil ha stor effekt av etterisolering med tanke på å redusere varmetap. I all hovedsak skjer de store varmetapene via loft/yttertak, og blåseisolering av loftet vil ha stor effekt på varmetapet. I tillegg er tiltak som utvendig og innvendig utlekting og isolering av yttervegger stor effekt, og gjøres ofte i sammenheng med nødvendig vedlikehold/oppgradering av innvendig eller utvendig overflate/kledning.